Ameliyatlar
ana > Ameliyatlar > Meme Ameliyati
Meme Ameliyatları

Meme Büyütme ameliyatları;
Genellikle küçük memeleri büyütmek, asimetrik memeleri eşitlemek ve meme tümörü ameliyatından sonra küçülen memeyi büyütmek veya yeniden meme yapmak içi yapılır. Büyütme meme dokusu altına veya meme dokusu arkasındaki kasın altına konan silikon protez ile yapılır. Protezi yerleştirmek için meme başı çevresi, koltukaltı, meme altı çizgisi veya göbekten (endoskopik) yapılan küçük bir kesi kullanılır. Yara izi genellikle fark edilemeyecek kadar belirsizdir. Silikon protezin meme dokusu altına mı yoksa meme arkasındaki kasın altına mı yerleştirileceğine hastanın özellikleri ve arzusuna göre karar verilir. Günümüzde en çok kullanılan protezler içi ve dışı silikon veya içi serum fizyolojik dışı silikon dur. Silikon protezler çok kaliteli yapıldığından insanı öldürecek güçte baskıya uğrasalar bile patlamazlar. Bu nedenle meme altında iken sönen (patlayan) silikon protezlerde ya fabrikasyon hatası vardır ya da ameliyatta bir hata yapılmıştır. Silikon protezin açılmış yaradan gözükmesi veya dışarı çıkması patlama değil yapılan ameliyatın çok nadir komplikasyonlarından biridir ve genellikle başarısız ameliyatın sonucudur. İçi serum dolu silikon protezlerde zamanla sönme olasılığı vardır.
Memenin silikon protezlerle büyütülmesinde kanama, kontraktür, infeksiyon, iki meme pozsiyonu arasında asimetri gibi komplikasyonlar nadiren görülür. Meme protezinin vücuda zararlı etkisi olup olmadığı uzun yıllardan beri araştırılmaktadır. Günümüze kadar olumsuz bir etkisi veya kanser yaptığı konusunda en küçük şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmamıştır. Radyolojik inceleme tekniklerindeki gelişmeler memedeki her türlü değişikliği silikon protez olsa bile saptayabilmektedir.
Meme çok büyütmeye ihtiyaç göstermiyorsa karından veya kalçadan alınan yağ injekte edilerek veya karın gerilirken alınan yağın bir kısmı konarak meme büyütülebilir.
Nadiren kullanılan başka teknikler de vardır.
Genellikle ergenlik çağını geçtikten sonra olmak üzere her yaşta yapılabilir

Meme Dikleştirme ameliyatı;
Yaşlandıkça, memenin ağırlığı, gebelik, emzirme ve kilo alıp verme gibi nedenlerle meme cildinin elastikiyetinin azalması ve memeyi tutan bağların gevşemesi sonucu memeler sarkar. Bu sarkmanın ölçüsü estetik cerrahi kriterlerine göre saptanabildiği gibi kadınlar tarafından yapılan ve çok pratik bir yöntem ile de saptanabilir; meme altı çizgisine konan kalemin durabilmesi memenin sarkık olduğunu gösterir. Meme dokusu tekrar şekillendirilerek normalde olması gereken yere tesbit edilir ve gevşemiş derinin fazlası çıkarılarak meme dikleştirilir. Meme hem sarkık hem de küçükse meme dikleştirme esnasında silikon protez konarak memenin daha dik ve büyük olması da sağlanabilir.Bu ameliyatlar için genellikle meme başı etrafından bir kesi veya meme başı etrafından kesi ile birlikte aşağı doğru inen kısa bir kesi yapılır. Meme başı etrafındaki kesi genellikle fark edilemeyecek kadar az iz bırakır.
Nadiren kullanılan başka teknikler de vardır.
Meme dikleştirme ameliyatları genellikle ergenlik çağını geçtikten sonra olmak üzere her yaşta yapılabilir

Meme Küçültme ameliyatı;
Büyü memeler estetik olarak kötü görünmeleri yanında ağırlığı nedeniyle boyun ve sırt ağrıları, omurgada eğrilik, sütyen askı yerlerinde ve meme altında yaralara ve solunum güçlüklerine yol açar. Meme dokusu ile birlikte yağ dokusu ve ciltten de bir mıktar çıkarılarak büyük ve sarkık meme normal büyüklüğüne ve normal şekline getirilir. Memenin büyüklüğüne göre değişmek üzere sadece meme başı çevresinden, meme başı çevresi ile birlikte aşağı doğru inen kısa bir çizgi, veya meme başı çevresinden aşağı doğru inerek meme altı çizgisi boyunca devam eden kesilerle ameliyat yapılır. Ameliyat tekniği hastanın özelliklerine göre değişmekle birlikte özellikle süt emzirip emzirmeyeceğine, memenin büyüklüğüne ve yaşına göre seçilir.
Nadiren kullanılan başka teknikler de vardır.
Meme küçültme ameliyatları genellikle ergenlik çağını geçtikten sonra olmak üzere her yaşta yapılabilir.

Yeniden Meme Oluşturma ameliyatı;
Meme tümörü ameliyatlarında memenin tamamen alınması ile aynı anda veya ameliyattan sonra herhangi bir zamanda meme yeniden oluşturulabilir. Doğurmuş ve 40 yaş civarındaki hastalarda genellikle karının alt bölgesinden taşınan doku ile yeniden meme oluşturulur ve bu arada karın da gerilmiş olur. Genç ve doğurmamış hastalarda genellikle silikon balonla deri istenen meme büyüklüğü kadar şişirildikten sonra silikon meme protezi konur bu sırada diğer meme de yeni yapılan meme ile eşitlenir ve meme başı oluşturulur. Nadiren kullanılan başka teknikler de vardır.
Yeniden meme oluşturma ameliyatları her yaşta yapılabilir.